Om klubben

Om klubben

Bollnäs klätterklubb har bedrivit verksamhet på Höghammarhallen sen 2005.

Vi klättrar framförallt topprep och boulder inne på hallen.

En gång i månaden har vi provapå-klättring där alla är välkomna att prova, se tider under Börja klättra.


Flera av våra medlemmar klättrar också utomhus sommartid. Runt om i Hälsingland finns ett antal fina berg och klippor, Olberget, Mörkberget och Enfotaberget är några exempel (se mer på Sverigeföraren).